Open de Bijbel

Romeinen 13:12
NBV 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version