Romeinen 13:12

NBV

12De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.

SV

12De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.

KJV

12The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.