Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Gerelateerd aan Romeinen 13:11

1 Petrus 4:7

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Efeze 5:14

en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: 'Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.'
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

1 Thessalonicensen 5:5

want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis,
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Markus 13:35

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ‘s morgens vroeg.
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

1 Korinthe 15:34

Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen.
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

2 Petrus 3:13

Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

1 Thessalonicensen 5:1

Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren,
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Lukas 21:28

Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Prediker 9:10

Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Openbaring 22:20

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: 'Ja, ik kom spoedig!' Amen. Kom, Heer Jezus!
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Mattheüs 24:42

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

1 Korinthe 10:11

Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Openbaring 22:12

'Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

1 Korinthe 7:29

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt,
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Mattheüs 26:40

Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken?
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Jona 1:6

De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: 'Wat lig jij hier te slapen! Sta op, roep je God aan! Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan.'
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Mattheüs 25:5

Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in.
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Jesaja 21:11

Profetie over Duma. Vanuit de Seïr roept men naar mij: ‘Wachter, hoe lang nog duurt de nacht? Wachter, hoe lang nog duurt de nacht?’
Gerelateerd aan Romeinen 13:11

Mattheüs 16:3

En ‘s ochtends: “Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet?