Open de Bijbel

Romeinen 13:11
NBV 11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version