Open de Bijbel

Romeinen 12:6
NBV 6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version