Romeinen 12:13

NBV

13Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

SV

13Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.

KJV

13Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.