Open de Bijbel

Romeinen 12:13
NBV 13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version