Open de Bijbel

Romeinen 12:10
NBV 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version