Romeinen 12:10

NBV

10Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

SV

10Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande.

KJV

10Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;