Romeinen 11:5

NBV

5Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft.

SV

5Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.

KJV

5Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.