Romeinen 11:29

NBV

29De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan.

SV

29Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

KJV

29For the gifts and calling of God are without repentance.