Open de Bijbel

Romeinen 11:26
NBV 26 Dan zal heel IsraĆ«l worden gered, zoals ook geschreven staat: 'De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version