Open de Bijbel

Romeinen 11:1
NBV1 Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een IsraĆ«liet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israeliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 I say then, Hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version