Open de Bijbel

Romeinen 10:8
NBV 8 Maar vervolgens zegt Mozes: 'Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart' -en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of faith, which we preach;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version