Romeinen 10:17

NBV

17Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

SV

17Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

KJV

17So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.