Open de Bijbel

Romeinen 10:17
NBV 17 Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version