Romeinen 10:10

NBV

10Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

SV

10Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

KJV

10For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.