Open de Bijbel

Romeinen 1:5
NBV 5 Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen- Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 (Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version