Open de Bijbel

Romeinen 1:4
NBV 4 aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version