Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Psalmen 106:20

God, hun eer, ruilden zij in voor een beeld van een dier dat gras eet.
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Jeremia 2:11

heeft ooit een volk zijn goden ingeruild? En goden zijn het nog niet eens! Maar mijn volk heeft zijn eer verruild voor iets dat geen hulp bieden kan.
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Romeinen 1:25

Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Handelingen 17:29

Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht.
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Psalmen 135:15

Goden van andere volken zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden.
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Jesaja 40:26

Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Psalmen 115:5

Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken, ze hebben ogen, maar kunnen niet zien,
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Ezechiel 8:10

Toen ik binnen was en rondkeek, zag ik op de muren om me heen allerlei afbeeldingen van de afgoden van het volk van Israël, van kruipende beesten en andere dieren, stuk voor stuk onrein.
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Jesaja 40:18

Met wie wil je God vergelijken, hoe is hij uit te beelden?
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

1 Korinthe 12:2

Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven.
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

1 Petrus 4:3

U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst.
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Deuteronomium 5:8

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Jesaja 44:13

Een beeldsnijder spant een meetlint en geeft de ruwe omtrek aan met een beitel. Dan snijdt hij een figuur uit met een fijn mes en tekent de precieze vorm af met een passer. Hij maakt er een menselijke figuur van, een prachtig beeld, om in een huis te zetten.
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Deuteronomium 4:15

Maar aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen:
Gerelateerd aan Romeinen 1:23

Openbaring 9:20

Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren.