Romeinen 1:2

NBV

2dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd:

SV

2(Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften)

KJV

2Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,)