Open de Bijbel

Romeinen 1:2
NBV 2 dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften)Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,)Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version