Open de Bijbel

Romeinen 1:17
NBV 17 In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version