Open de Bijbel

Richteren 9:13
NBV 13 Maar de wijnstok antwoordde: "Zou ik ophouden mijn sap af te staan, dat goden en mensen verblijdt, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?" Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Maar de wijnstok zeide tot hen: Zou ik mijn most verlaten, die God en mensen vrolijk maakt? En zou ik heengaan om te zweven over de bomen?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 And the vine said unto them, Should I leave my wine, which cheereth God and man, and go to be promoted over the trees?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version