Richteren 8:23

NBV

23Maar Gideon antwoordde: 'Ik zal uw heerser niet zijn, en mijn zoon zal uw heerser niet zijn, want de HEER is uw heerser.

SV

23Maar Gideon zeide tot hen: Ik zal over u niet heersen; ook zal mijn zoon over u niet heersen; de HEERE zal over u heersen.

KJV

23And Gideon said unto them, I will not rule over you, neither shall my son rule over you: the LORD shall rule over you.