Open de Bijbel

Richteren 6:36
NBV 36 Toen zei Gideon tegen God: 'Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen IsraĆ«l te bevrijden, zoals u hebt gezegd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 36 En Gideon zeide tot God: Indien Gij Israel door mijn hand zult verlossen, gelijk als Gij gesproken hebt;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 36 And Gideon said unto God, If thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version