Richteren 6:16

NBV

16De HEER antwoordde: 'Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.'

SV

16En de HEERE zeide tot hem: Omdat Ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan, als een enigen man.

KJV

16And the LORD said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man.