Open de Bijbel

Richteren 6:16
NBV 16 De HEER antwoordde: 'Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 En de HEERE zeide tot hem: Omdat Ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan, als een enigen man.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 And the LORD said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version