Open de Bijbel

Richteren 6:14
NBV 14 Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: 'Toon je moed en bevrijd IsraĆ«l, dat is mijn opdracht.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Toen keerde zich de HEERE tot hem, en zeide: Ga heen in deze uw kracht, en gij zult Israel uit der Midianieten hand verlossen; heb Ik u niet gezonden?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 And the LORD looked upon him, and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites: have not I sent thee?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version