Richteren 3:14

SV

14En de kinderen Israels dienden Eglon, koning der Moabieten, achttien jaren.

KJV

14So the children of Israel served Eglon the king of Moab eighteen years.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.