Richteren 21:3

NBV

3'HEER, God van Israël, 'vroegen ze, 'hoe heeft het zover met ons kunnen komen dat er nu een van de stammen van Israël ontbreekt?'

SV

3En zeiden: O HEERE, God van Israel! Waarom is dit geschied in Israel, dat er heden een stam van Israel gemist wordt?

KJV

3And said, O LORD God of Israel, why is this come to pass in Israel, that there should be to day one tribe lacking in Israel?