Open de Bijbel

Richteren 2:5
NBV 5 Ze noemden die plaats Bochim en brachten er offers aan de HEER. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Daarom noemden zij den naam dier plaats Bochim; en zij offerden aldaar den HEERE.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 And they called the name of that place Bochim: and they sacrificed there unto the LORD.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version