Open de Bijbel

Richteren 19:21
NBV 21 Hij nodigde hen binnen in zijn huis, en nadat hij hun ezels had gevoerd, wasten ze hun voeten en gingen ze aan tafel. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 En hij bracht hem in zijn huis, en gaf aan de ezelen voeder; en hun voeten gewassen hebbende, zo aten en dronken zij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 So he brought him into his house, and gave provender unto the asses: and they washed their feet, and did eat and drink.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version