Gerelateerd aan Richteren 17:6

Gerelateerd aan Richteren 17:6

Richteren 21:25

In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was.
Gerelateerd aan Richteren 17:6

Deuteronomium 12:8

Wij zijn hier nu gewend dat iedereen offert naar het hem goeddunkt, maar dat mag niet zo blijven.
Gerelateerd aan Richteren 17:6

Richteren 18:1

Er was in die tijd geen koning in Israël. De stam Dan was nog steeds op zoek naar een eigen grondgebied om zich blijvend te vestigen, want het was de enige stam van Israël waaraan nog geen grondgebied was toegevallen.
Gerelateerd aan Richteren 17:6

Richteren 19:1

In die tijd, toen er geen koning in Israël was, woonde er een Leviet diep in het bergland van Efraïm. Hij had een meisje uit Betlehem in Juda als bijvrouw genomen.
Gerelateerd aan Richteren 17:6

Spreuken 14:12

Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.
Gerelateerd aan Richteren 17:6

Spreuken 16:2

Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
Gerelateerd aan Richteren 17:6

Spreuken 12:15

Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad.
Gerelateerd aan Richteren 17:6

Prediker 11:9

Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.
Gerelateerd aan Richteren 17:6

Psalmen 12:4

(12:5) die zeggen: 'Met onze tong zijn we sterk, onze mond helpt ons, wie kan ons aan?'
Gerelateerd aan Richteren 17:6

Deuteronomium 33:5

Zo werd de HEER koning van Jesurun, terwijl de oudsten van het volk bijeen waren en de stammen van Israël zich verzameld hadden.
Gerelateerd aan Richteren 17:6

Jeremia 44:16

‘Wij schenken geen gehoor aan wat u in de naam van de HEER tegen ons gezegd hebt.
Gerelateerd aan Richteren 17:6

Genesis 36:31

Dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben nog voordat er een koning over de Israëlieten regeerde.
Gerelateerd aan Richteren 17:6

Richteren 21:3

'HEER, God van Israël, 'vroegen ze, 'hoe heeft het zover met ons kunnen komen dat er nu een van de stammen van Israël ontbreekt?'