Open de Bijbel

Richteren 13:22
NBV 22 Hij zei tegen zijn vrouw: 'We hebben God gezien. Dat wordt onze dood!' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 En Manoach zeide tot zijn huisvrouw: Wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 And Manoah said unto his wife, We shall surely die, because we have seen God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version