Open de Bijbel

Richteren 13:18
NBV 18 Maar de engel van de HEER antwoordde: 'Waarom vraagt u naar mijn naam? Die is voor u toch te wonderbaarlijk.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 En de Engel des HEEREN zeide tot hem: Waarom vraagt gij dus naar Mijn naam? Die is toch Wonderlijk.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 And the angel of the LORD said unto him, Why askest thou thus after my name, seeing it is secret?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version