Psalmen 99:9

NBV

9Breng hulde aan de HEER, onze God, en buig u neer voor zijn heilige berg. Heilig is de HEER, onze God.

SV

9Verheft den HEERE, onzen God, en buigt u voor den berg Zijner heiligheid; want de HEERE, onze God, is heilig.

KJV

9Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.