Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Psalmen 11:7

Rechtvaardig is de HEER, hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Jeremia 23:5

De dag zal komen-spreekt de HEER -dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Psalmen 98:9

voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Deuteronomium 32:3

Want de naam van de HEER roep ik uit: de HEER is onze God, laat iedereen hem prijzen!
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Judas 1:15

om over allen zijn vonnis uit te spreken; alle goddeloze zondaars zal hij veroordelen voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor de harde woorden waarmee ze hem hebben beledigd.'
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Jesaja 9:7

(9:6) Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Psalmen 45:6

(45:7) Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god, de scepter van het recht is uw koningsscepter,
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Job 36:5

Welnu, God is machtig, maar minacht niet, want hij is machtig door zijn oordeelskracht.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Jesaja 61:11

Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Openbaring 19:16

Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam 'Hoogste Heer en koning'.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

2 Samuel 23:3

De God van Israël heeft gesproken, de rots van Israël heeft over mij gezegd: "Wie rechtvaardig heerst over de mensen, heerst in diep ontzag voor God.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Deuteronomium 10:18

hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Jesaja 42:4

Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Psalmen 72:1

Van Salomo. Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Jesaja 11:3

Hij ademt eerbied voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Job 37:23

De Ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten, is groot door zijn kracht en door zijn recht; wie rechtvaardigheid tentoonspreidt onderdrukt hij niet.
Gerelateerd aan Psalmen 99:4

Openbaring 19:11

Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die 'Trouw en betrouwbaar' heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert.