Open de Bijbel

Psalmen 96:6
NBV 6 Glans en glorie gaan voor hem uit, macht en luister vullen zijn heiligdom. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en sieraad in Zijn heiligdom.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version