Open de Bijbel

Psalmen 95:9
NBV 9 toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Waar Mij uw vaders verzochten, Mij beproefden, ook Mijn werk zagen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 When your fathers tempted me, proved me, and saw my work.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version