Open de Bijbel

Psalmen 95:8
NBV 8 'Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa, in de woestijn, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Verhardt uw hart niet, gelijk te Meriba, gelijk ten dage van Massa in de woestijn;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 Harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version