Psalmen 93:5

NBV

5Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, HEER, tot in lengte van dagen.

SV

5Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk, HEERE! tot lange dagen.

KJV

5Thy testimonies are very sure: holiness becometh thine house, O LORD, for ever.