Gerelateerd aan Psalmen 90:3

Gerelateerd aan Psalmen 90:3

Genesis 3:19

Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’
Gerelateerd aan Psalmen 90:3

Prediker 12:7

Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.
Gerelateerd aan Psalmen 90:3

Job 34:14

Als hij zijn aandacht alleen op zichzelf zou richten en hij zijn geest en adem voor zichzelf zou bewaren,
Gerelateerd aan Psalmen 90:3

Psalmen 104:29

Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
Gerelateerd aan Psalmen 90:3

Genesis 6:6

Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst.
Gerelateerd aan Psalmen 90:3

Numeri 14:35

Ik, de HEER, zweer dat ik zo zal handelen met heel dit verdorven volk, dat tegen mij heeft samengespannen. Hier in de woestijn zal hun leven een einde nemen, hier zullen ze sterven.'
Gerelateerd aan Psalmen 90:3

Psalmen 146:4

Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
Gerelateerd aan Psalmen 90:3

Job 12:10

Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn macht de adem van het menselijk geslacht.