Open de Bijbel

Psalmen 90:14
NBV 14 Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 O satisfy us early with thy mercy; that we may rejoice and be glad all our days.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version