Psalmen 84:5

NBV

5(84:6) Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u.

SV

5Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.

KJV

5Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.