Open de Bijbel

Psalmen 80:8
NBV 8 (80:9) U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte, en volken verdreven om hem te planten. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 O God der heirscharen! breng ons weder, en laat Uw aangezicht lichten; zo zullen wij verlost worden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version