Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Psalmen 144:3

HEER, wat is de mens dat u om hem geeft, de sterveling dat u aan hem denkt?
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Job 7:17

Waarom acht u de mens zo hoog? Waarom krijgt hij al die aandacht van u?
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Hebreeën 2:6

Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd: ‘Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Job 25:6

Wat vermag dan de mens, een worm slechts, wat kan het mensenkind, een made!'
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Jesaja 51:12

Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras?
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

2 Kronieken 6:18

Zou God werkelijk bij de mensen op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd.
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Psalmen 146:3

Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Mattheüs 8:20

Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Jesaja 40:17

De volken betekenen niets in zijn ogen, voor hem zijn ze minder dan niets.
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Ezechiel 8:15

'Heb je het gezien, mensenkind?' vroeg hij mij. 'En nog gruwelijker dingen zal ik je laten zien!'
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Psalmen 4:2

(4:3) Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande, is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? sela
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Lukas 19:44

Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Psalmen 80:17

(80:18) Leg uw hand op uw beschermeling, het mensenkind dat u hebt grootgebracht.
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Lukas 1:68

‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Psalmen 106:4

Denk aan mij, HEER, uit liefde voor uw volk, zie naar mij om wanneer u het komt redden,
Gerelateerd aan Psalmen 8:4

Genesis 21:1

De HEER zag om naar Sara zoals hij had beloofd, hij gaf haar wat hij had toegezegd: