Open de Bijbel

Psalmen 73:2
NBV 2 Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn voeten uitgegleden, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken; mijn treden waren bijkans uitgeschoten.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version