Open de Bijbel

Psalmen 7:10
NBV 10 (7:11) God is het schild dat mij beschermt, hij bevrijdt de oprechten van hart. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 My defence is of God, which saveth the upright in heart.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version