Open de Bijbel

Psalmen 69:5
NBV 5 (69:6) God, u kent mijn lichtzinnig leven, mijn schuld is u niet ontgaan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren mijns hoofds; die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden; wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 O God, thou knowest my foolishness; and my sins are not hid from thee.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version