Open de Bijbel

Psalmen 69:28
NBV 28 (69:29) schrap hun namen uit het boek van het leven, laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 Doe misdaad tot hun misdaad, en laat hen niet komen tot Uw gerechtigheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version