Open de Bijbel

Psalmen 69:10
NBV 10 (69:11) Ik huilde tranen toen ik vastte, maar wat ik oogstte was hoon, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Want de ijver van Uw huis heeft mij verteerd; en de smaadheden dergenen, die U smaden, zijn op mij gevallen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 When I wept, and chastened my soul with fasting, that was to my reproach.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version