Psalmen 69:10

NBV

10(69:11) Ik huilde tranen toen ik vastte, maar wat ik oogstte was hoon,

SV

10Want de ijver van Uw huis heeft mij verteerd; en de smaadheden dergenen, die U smaden, zijn op mij gevallen.

KJV

10When I wept, and chastened my soul with fasting, that was to my reproach.