Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Deuteronomium 32:39

Zie het toch in: ik ben de enige, naast mij is er geen andere god. Ik laat sterven, ik geef leven, ik sla wonden en ik genees. Wanneer ik mijn macht laat gelden is er niemand die redding bieden kan.
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

1 Samuel 2:6

De HEER doet sterven en doet leven, zendt naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog.
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Openbaring 1:18

Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Openbaring 20:1

Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand.
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Jesaja 12:2

God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Johannes 5:23

Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Johannes 11:25

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Johannes 4:22

Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden.
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Psalmen 118:17

Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de HEER verhalen:
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Spreuken 4:23

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Jesaja 45:17

Maar Israël wordt door de HEER gered, hij brengt redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond, in alle eeuwigheid niet.
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Psalmen 56:13

(56:14) u hebt mijn leven aan de dood ontrukt, mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven.
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Hosea 1:7

Maar over het volk van Juda zal ik me wel ontfermen; ik, de HEER, hun God, zal hen bevrijden door mijn macht, niet door het geweld van boog en zwaard of door paarden en ruiters.'
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Johannes 5:21

Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil.
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Johannes 5:28

Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen
Gerelateerd aan Psalmen 68:20

Hebreeën 2:14

Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,