Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Jesaja 43:1

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Jesaja 51:23

Ik geef hem aan hen die jou kwelden, die je het bevel gaven: ‘Ga liggen, dan lopen we over je heen!’ En je maakte je rug als de grond, een weg waarover men kon gaan.
Gerelateerd aan Psalmen 66:12

1 Thessalonicensen 3:3

zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf dat wij die moeten ondergaan.
Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Job 36:16

Ook jou lokte hij weg van het gevaar dat je benauwde, naar een plaats waar je vrij kon ademhalen en je tafel met vette spijzen overladen was.
Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Openbaring 7:14

Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.
Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Handelingen 14:22

Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’.
Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Jesaja 35:6

Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden.
Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Psalmen 33:19

hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal hij hun leven sparen.
Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Psalmen 40:2

(40:3) Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten.
Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Psalmen 129:1

Een pelgrimslied. Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, -Israël, blijf het herhalen-
Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Psalmen 107:35

Hij maakt van woestijnen waterland, van dor gebied een bronrijke streek.
Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Jakobus 5:11

Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.
Gerelateerd aan Psalmen 66:12

Lukas 16:25

Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn.