Open de Bijbel

Psalmen 63:7
NBV 7 (63:8) U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version