Open de Bijbel

Psalmen 6:4
NBV 4 (6:5) Keer terug, HEER, spaar toch mijn leven, toon mij uw trouw en red mij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Ja, mijn ziel is zeer verschrikt; en Gij, HEERE, hoe lange?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Return, O LORD, deliver my soul: oh save me for thy mercies' sake.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version